Polityka prywatnościAdministratorem danych osobowych, które mogą być zawarte w korespondencji jest Monika Gocman prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MGP Monika Gocman z siedzibą w Katowicach (40-555) przy ul. Rolnej 18/3. Dane osobowe są wówczas przetwarzane wyłącznie przez okres prowadzenia korespondencji na dany temat, i/lub przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 1) odpowiedzi na otrzymaną korespondencję oraz w celu dalszej obsługi korespondencji, 2) załatwienia sprawy, 3) przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z kontrahentami, klientami, pracownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ewentualnie w zależności od przedmiotu korespondencji podstawę prawną przetwarzania, może stanowić zgoda, umowa, przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO). Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres mailowy monika@aurapictures.pl